Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir… 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye… Gerçek yüzölçümü 814.578 m2, harita izdüşümü 783.552 m2 olan bu güzel coğrafyada genç, yaşlı, kadın, erkek, her etnik kimlikten insanımızla yaşadığımız bu güzel vatan…

Her metrekaresi atalarımızın kanıyla sulanan bu cennet vatanda son dönemde yaşananlar hepimizi dehşete düşürdü…

İnanıyoruz ki bir ülkede belirli aralıklarla demokrasinin yıpratılması, sekteye uğratılmaya çalışılması, o ülkenin attığı ve atacağı adımlara çelme takmak, dönen tekerleğe çomak sokmak demektir.

Demokrasi ancak toplumun geneline yayılmış düşünce birliğiyle dirayetli kalabilir ve sürekliliği sağlanmış olur.

Ancak bu bilincin sağlanmasının ardından halk kendi geleceğini tayin ve kendi kendini idare etme hakkına sahip olabilir. Demokratik bir toplum haline gelmekteki en büyük amaç da budur.

Türkiye’mizi oluşturan farklılıkları korurken, özgünlüklerini desteklemek ve birlik sinerjisini yakalamak amacımız olmalıdır. Bu yaklaşımda esas amaç, zengin çeşitlilikten faydalanmak, yani yaratıcılığın ve bunun sonucu olan üretim ve katkının alt yapısını oluşturan yaşam biçimlerinin özenle koruma ve ifade bulmasıdır.

Gerek toplum hafızamızdan, gerek kişisel hafızamızdan silinmeyecek bu kara leke için söylenecek daha çok şey var…

Ancak…

Gün konuşmak değil, birlik olmak günüdür…

Gün, demokrasiye, millete, milletin iradesine sahip çıkma günüdür.

Son olarak ;  Şanlı bayrağımızla birlikte egemenliğimizin bir diğer sembolü “İstiklal Marşı”mızın  benim için çok önemli bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal

Mehmet Akif Ersoy

Saygılarımla